วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน สุเหร่าแดง


 
 
มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน


ชื่อ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน    ชื่อรอง สุเหร่าแดง

ละติจูด 13.989534   ลองจิจูด 100.375732

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน สุเหร่าแดง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

  ถือได้ว่าชุมชนสุเหร่่าแดงนี้มีมานานกว่า 100 ปี ครอบครัวแรกที่ได้ย้ายมาตั้งรกราก ถางป่าทำมาหากิน คือฮัจยียูโซ๊ะห์ และโต๊ะคอดีเยาะห์ที่มีอาชีพทำนาในสมัยนั้น พอทำ นาเสร็จก็กลับไปอยู่ท่าอิฐ พอถึงฤดูเก็บเกี่ยวก็เดินทางมาเก็บเกี่ยวผลิตผล ต่อมาได้สร้าง มัสยิดขึ้นโดยมีบุตรชายของท่านเป็นอีหม่าม พอกาลเวลาผ่านไป มัสยิดหลังแรกได้เริ่ม ทรุดโทรมลงจึงได้มีการจัดสร้างมัสยิดหลังที่ 2 ขึ้น หลังคามุงสังกะสี ต่อมาได้มีการ บูรณะปรับปรุงโดยมีการรื้อสร้างเป็นมัสยิดหลังที่ 3 ขึ้นในที่เดิมเป็นไม้สักทั้งหลัง รวมเวลาสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2476 นับได้ว่ามัสยิดหลังปัจจุบันนี้รวมอายุนามได้กว่า 75 ปี และปัจจุบันมีอีหม่าม อัจยีอับดุลเกาะฮ์ฮาร มนัสวกุล เป็นผู้ดูแลสถานที่ดังกล่าว จวบจนปัจจุบัน

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 7
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย -
ถนน - ตำบล ละหาร
อำเภอ อ.บางบัวทอง จังหวัด จ.นนทบุรี
รหัสไปรษณีย์ 11110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสุธีรัช  มนัสวกุล อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ sosanpt เพิ่มข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2555, 12:40 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 110.164.49.254 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 110.168.80.23
สถิติการเข้าชม 779 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน
เวลาละหมาด จ.นนทบุรี

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุ้ลอาบีดีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุ้ลอาบีดีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-