วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูรุลยะกีน ท่าไข่


 
 
มัสยิดนูรุลยะกีน


ชื่อ มัสยิดนูรุลยะกีน    ชื่อรอง ท่าไข่

ละติจูด 13.845716   ลองจิจูด 100.897530

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูรุลยะกีน ท่าไข่

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูรุลยะกีน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดนูรุลยะกีน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 7
หมู่บ้าน/ชุมชน ท่าไข่ ซอย -
ถนน ถนนสังฆสันติสุข ตำบล กระทุ่มราย
อำเภอ หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุลยะกีน

โทรศัพท์ 029884486    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุลยะกีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสวาท  มูฮาหมัดเย็ง อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูรุลยะกีน

ทะเบียนเลขที่ 101 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูรุลยะกีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูรุลยะกีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 19 มีนาคม 2555, 16:16 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 115.87.72.185 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 516 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูรุลยะกีน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดนูรุลยะกีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูรุลยะกีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-