วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน ห้วยขวาง


 
 
มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน


ชื่อ มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน    ชื่อรอง ห้วยขวาง

ละติจูด 13.769622   ลองจิจูด 100.568947

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน ห้วยขวาง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน

 

ข้อมูลคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด
    ตำแหน่งอิหม่ามในอดีต-ปัจจุบัน

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปี
ที่ดำรงตำแหน่งและสิ้นสุด

หมายเหตุ

1

นายประวิทย์ พูลสวัสดิ์  31 ต.ค. 2513 - 26 ต.ค. 2541  -

2

นายประดิษฐ มิ่งสมร  26 ก.พ. 2542 - ปัจจุบัน -

 

ตำแหน่งคอเต็บในอดีต-ปัจจุบัน

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปี
ที่ดำรงตำแหน่งและสิ้นสุด

หมายเหตุ

1

นายมาลี มะสกุล  31 ต.ค. 2513 - 2 ก.พ. 2541 -

2

นายกิริยา ผิวงาม  3 มี.ค. 2542 - 30 ธ.ค. 2551 -

3

นายอับดุลอาซีร ยีกา  9 พ.ค. 2552 - ปัจจุบัน -

ตำแหน่งบิหลั่นในอดีต-ปัจจุบัน

ลำดับ

ชื่อ-นามสกุล

วัน/เดือน/ปี
ที่ดำรงตำแหน่งและสิ้นสุด

หมายเหตุ

1

นายประดิษฐ มิงสมร  17 เม.ย. 2531 - 26 ก.พ. 2542 -

2

นายสลาม มิ่งสมร  31 พ.ค. 2513 - 1 พ.ย. 2526 -

3

นายอาดีต ม่วงมั่น  26 ก.พ. 2542 - ปัจจุบัน -

ข้อมูลสัปปุรุษประจำมัสยิด
     ครอบครัวสัปปุรุษประจำมัสยิด มีจำนวน 200 ครอบครัว  - หลังคาเรือน
        - เพศชาย     จำนวน        333 คน
        - เพศหญิง    จำนวน        369 คน
          รวม          จำนวน        702 คน


รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน

บ้านเลขที่ 43 /27 หมู่ที่ 5
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ซอยชานเมือง
ถนน ซอยชานเมือง ตำบล ดินแดง
อำเภอ ดินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน

โทรศัพท์ 026441629    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายประดิษฐ  มิงสมร อิหม่าม
2
นายอับดุลอาซีร  ยีกา คอเต็บ
3
นายอาดีต  ม่วงมั่น บิลาล
4
นายอรรถพร  แก้วเขียว กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายยา  มะฉิม กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายปรีชา  อิ๊บบรอเฮม กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายบุญส่ง  ภู่เงิน กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายกอเซ็ม  ชื่นจิตต์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายวิสิทธิ์  สุดใจดี กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายมาโนช  มะสกุล กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายสุทธิ์  วันหมัด กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายดุลเลาะ  เพียรมณี กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายสมเกียรติ  ศิลาทอง กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายกมล  ดำชมทรัพย์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
15
นายสอ๊าด  วันหมัด กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน

ทะเบียนเลขที่ 108 วันจดทะเบียน 15 กุมภาพันธ์ 2514
อายุมัสยิด 52 ปี จำนวนชั้น 2 ชั้น
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ 702 คน
อาคารอื่นๆ 2 อาคาร อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ sosanpt เพิ่มข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2555, 15:01 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 110.164.49.254 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 171.96.37.79
สถิติการเข้าชม 1142 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุ้ลมู่ฮาญี่รีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-