วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง


 
 
มัสยิดกูวติลอิสลาม


ชื่อ มัสยิดกูวติลอิสลาม    ชื่อรอง ตึกแดง

ละติจูด 13.737713   ลองจิจูด 100.499146

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง มัสยิดกูวติลอิสลาม ตึกแดง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดกูวติลอิสลาม

 

        มัสยิดกูวติลอิสลาม หรือตึกแดง ตั้งอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้เชิงสะพานพุทธฯ ซึ่งแต่เดิมตึกแดงคือสำนักงานพระคลังสินค้าของสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาพิชัยญาติ สมเด็จเจ้าพระยาฯ ได้บริจาคเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ให้กับมุสลิมในชุมชนนี้ ด้วยเห็นว่ามุสลิมที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในบริเวณนี้ไม่มีมัสยิดสำหรับปฏิบัติศาสนกิจ ต้องเดินทางไปที่มัสยิดบ้านสมเด็จ ซึ่งหนทางสมัยนั้นเต็มไปด้วยป่าสะแก มัสยิดนี้จึงเริ่มสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2402

         มุสลิมในชุมชนนี้ประกอบด้วยกลุ่มใหญ่ ๆ คือ เชื้อสายปัตตานี ซึ่งมีความสามารถทาง การช่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างทำทอง นาค กับกลุ่มเชื้อสายอินเดียซึ่งมีความสามารถในการประกอบธุรกิจค้าขาย เพราะฉะนั้นในการบริหารมัสยิดแห่งนี้ จึงแบ่งกรรมการออกเป็นสองฝ่าย คือ ผู้บริหารฝ่ายศาสนกิจ ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่อิหม่ามท่านแรกคือ ฮัจญีมูฮำหมัดยูซุป อัลมะหฺดาวี ส่วน ผู้บริหารฝ่ายธุรกิจจะเป็นทางสายอินเดีย ท่านแรก คือ ฮัจญีบาย นานา

         สกุลต่าง ๆ ของมุสลิมในชุมชน เช่น นานา วงศ์อารยะ อมรทัต อมันตกุล วงศ์ยังอยู่ ประพฤติชอบ ศาสนกุล ฯลฯ

         สำหรับมุสลิมที่เคยมีบทบาทในด้านการปกครองจากชุมชนนี้ คือ นายเล็ก นานา อดีต รัฐมนตรีผู้ซึ่งถวายที่ดินประมาณ 4 ไร่ พร้อมอาคารแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช เพื่อทรงสร้างอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ด้วยบริเวณชุมชนแห่งนี้เคยเป็นที่ประทับของสมเด็จย่าแต่อดีต และนายอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ


รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดกูวติลอิสลาม

บ้านเลขที่ 656 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย สมเด็จเจ้าพระยา 1
ถนน สมเด็จเจ้าพระยา 1 ตำบล สมเด็จเจ้าพระยา
อำเภอ คลองสาน จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10600 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดกูวติลอิสลาม

โทรศัพท์ 024382824    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดกูวติลอิสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายน.ต.นาวิน  สาสนกุล อิหม่าม
2
นายเวชกิจ  กองแก้ว คอเต็บ
3
นายอารี  สมบูรณ์ บิลาล
4
นายธานี  ฟูกิจกาญจน์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายนาวี  สิทธิพิทักษ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายสำเริง  บินยูนุส กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายอารีย์  วงศ์อารยะ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายสมศักดิ์  วงศ์อารยะ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายประยงค์  มาลาวัฒนา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายน.อ.วรานนท์  สิทธิพิทักษ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายโมทนา  สิทธิพิทักษ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายนายกฤษดา  วงศ์อารยะ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายสมาน  สิทธิพิทักษ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายน.ต.นาวิน  สาสนกูล กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
15
นายเวชกิจ  กองแก้ว กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดกูวติลอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดกูวติลอิสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดกูวติลอิสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.194.133
สถิติการเข้าชม 746 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดกูวติลอิสลาม
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดกูวติลอิสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดกูวติลอิสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-