วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก ดารุลมาอาเรฟ


 
 
มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก


ชื่อ มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก    ชื่อรอง ดารุลมาอาเรฟ

ละติจูด 6.778521   ลองจิจูด 100.080872

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก ดารุลมาอาเรฟ มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก ดารุลมาอาเรฟ มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก ดารุลมาอาเรฟ มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก ดารุลมาอาเรฟ มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก ดารุลมาอาเรฟ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก

  มัสยิดของโรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ

รายละเอียดอื่นๆ

  วิทยุ คลื่นคนรักษ์อัลกุรอาน FM 105.25 Mhz
รับส่งสัญญาณ จาก มัสยิดอบูบักร อัศศิดดีก โรงเรียนดารุลมาอาเรฟมูลนิธิ
ภายใต้การดูแลของสมาคมฆัยรียะฮ์ เพื่อการพัฒนา
ที่อยู่ มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก

บ้านเลขที่ 115 หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน ดารุลมาอาเรฟ ซอย ดารุลมาอาเรฟ
ถนน 4184 ตำบล ควนสตอ
อำเภอ อ.ควนโดน จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91160 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 เมษายน 2554, 12:22 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1315 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอบูบักรฺ อัศศิดดีก
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-