วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว


 
 
มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์


ชื่อ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์    ชื่อรอง (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว

ละติจูด 13.750771   ลองจิจูด 100.524513

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ (สุเหร่ากองอาสาจาม) บ้านครัว

ประวัติความเป็นมา มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์

  "สุเหร่าเก่ากองอาสาจาม"  โดยกองอาสาจามสร้างขึ้น

ต้นกรุงรัตนโกสินทร์  เล่ากันมาว่า  พระยาราชบังสันแม้น  เป็นชาวจามผู้ก่อสร้าง

ผู้ทำนุบำรุงต่อมาคือ  พระยาราชบังสันฉิม  ซึ่งเป็นบุตรพระยาราชบังสันแม้น และเป็น

ผู้ที่นำชาวมลายูปัตตานีมาพักที่บ้านครัวในสมัยรัชกาลที่ 3 ก่อนจะนำไปตั้งถิ่นฐาน

ตามแนวฝั่งคลองแสนแสบ มีนบุรี หนองจอก พระยาราชบังสันฉิมเรียกสุเหร่านี้ว่า

"สุเหร่าคลองนางหงษ์" และต่อมาเรียกกันว่า "สุเหร่าเก่า"

     ผู้ทำนุบำรุงต่อมาคือ   พระยาราชบังสันบัว   ซึ่งเป็นบุตรพระยาราชบังสันฉิม

เมื่อพระยาราชบังสันบัวได้ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.2436 ต่อมาอีกประมาณ 61 ปีในช่วง

ปี พ.ศ. 2497-2498 สัปปุรุษได้รื้อถอนอาคารเดิมลงและก่อสร้างขึ้นใหม่ จากภาพถ่าย

อาคารเดิมก่อนรื้อถอน เห็นบานหน้าต่างเปิด/ปิดเข้าตัวอาคาร   หลังคาทรงปั้นหยา

มุงด้วยกระเบื้องแผ่นเล็กๆที่ใช้กับศาสนสถานโบราณ ผนังอาคารก่อด้วยอิฐก้อนใหญ่

เอนสอบเข้าหากัน เหมือนกับผนังโบสถ์สมัยกรุงศรีอยุธยาและต้นกรุงรัตนโกสินทร์

ใช้เวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี จึงเสร็จในปี พ.ศ.2500

     อาคารมัสยิดส่วนหน้าหลังคามีโดมแปดเหลี่ยม สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 7

มิได้ถูกรื้อถอน  อาคารส่วนนี้เหมือนพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ที่ถนนราชดำเนิน (กรมโยธาธิการ) พื้นปูกระเบื้องไว้เป็นอนุสรณ์เพื่อให้อนุชนรุ่นหลัง

ได้เห็นจนทุกวันนี้

     มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ ได้จดทะเบียน พ.ร.บ. มัสยิดอิสลาม พ.ศ.2490

วันที่ 24 พฤษภาคม 2494 ทะเบียนเลขที่ 74 มีชื่อว่า มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์ คำว่า

"ยามีอุลค็อยรียะห์" มีความหมายว่า "หอประชุมแห่งคุณธรรม" หรือ "มัสยิดแห่งคุณธรรม"

ถ้าจะเรียกสั้นๆ ก็ต้องเรียกว่า "มัสยิดยาเมียะอฺ"

     มัสยิดตั้งอยู่ในที่ดินโฉนดที่ 984 เลขที่ดิน 21 ระวางที่ดิน 1ต 1อ:4, 1ต 2อ:1

เนื้อที่ดิน 14 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา ตำบลประแจจีน จังหวัดพระนคร เป็นโฉนดของ

กระทรวงพระคลังมหาสมบัติรายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านครัว ซอย เชิงสะพานเจริญผล
ถนน ถนนบรรทัดทอง ตำบล ถนนเพชรบุรี
อำเภอ ราชเทวี จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10400 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์

โทรศัพท์ 022161237    
อีเมล - เว็บไซต์ www.jamiul.com
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายประภาพ  วิจิตรตระการสม อิหม่าม
2
นายสุดจิตต์   คอเต็บ
3
นายอำนวย   บิลาล
4
นายสราวุธ   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายมานพ   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายวุฒิ   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายสมหมาย  อัครวุฒิชัย กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายนิรันดร์   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายมนัส   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายสุพจน์   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายสัมฤทธิ์   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายมานพ   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายวิวัฒน์   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายนิพนธ์   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
15
นายยรรยง   กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์

ทะเบียนเลขที่ 74 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.194.133
สถิติการเข้าชม 872 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดยามีอุลค็อยรียะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-