วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดฟาลาหุดดีน ปลักลาน


 
 
มัสยิดฟาลาหุดดีน


ชื่อ มัสยิดฟาลาหุดดีน    ชื่อรอง ปลักลาน

ละติจูด 6.837913   ลองจิจูด 100.087219

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดฟาลาหุดดีน ปลักลาน มัสยิดฟาลาหุดดีน ปลักลาน มัสยิดฟาลาหุดดีน ปลักลาน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดฟาลาหุดดีน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ฟาลาหุดดีน
  • มีครูผู้สอนจำนวน 5 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 37 คน
ที่อยู่ มัสยิดฟาลาหุดดีน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 10
หมู่บ้าน/ชุมชน ปลักลาน ซอย -
ถนน - ตำบล ทุ่งนุ้ย
อำเภอ อ.ควนกาหลง จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91130 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฟาลาหุดดีน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฟาลาหุดดีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายรออุบ  ใจตรง อิหม่าม
2
นายหาสัน  เด่นดารา คอเต็บ
3
นายซีเด๊ะ  ตาเดอิน บิลาล
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดฟาลาหุดดีน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 7 เมตร ความกว้างอาคาร 7 เมตร
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดฟาลาหุดดีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดฟาลาหุดดีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 เมษายน 2554, 05:44 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 995 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดฟาลาหุดดีน
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดฟาลาหุดดีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดฟาลาหุดดีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-