วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูรุลอิสลาม บ้านป่า


 
 
มัสยิดนูรุลอิสลาม


ชื่อ มัสยิดนูรุลอิสลาม    ชื่อรอง บ้านป่า

ละติจูด 13.731339   ลองจิจูด 100.610756

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูรุลอิสลาม บ้านป่า มัสยิดนูรุลอิสลาม บ้านป่า มัสยิดนูรุลอิสลาม บ้านป่า มัสยิดนูรุลอิสลาม บ้านป่า มัสยิดนูรุลอิสลาม บ้านป่า มัสยิดนูรุลอิสลาม บ้านป่า มัสยิดนูรุลอิสลาม บ้านป่า มัสยิดนูรุลอิสลาม บ้านป่า มัสยิดนูรุลอิสลาม บ้านป่า

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูรุลอิสลาม

 
     ประวัติมัสยิดนูรุลอิสลาม (บ้านป่า)
     เมื่อประมาณ 182 ปีที่ผ่านมาพี่น้องมุสลิมกลุ่มหนึ่งมาจากเมือง ฟาตอนีหรือจังหวัดปัตตานี โดยมีแชมะ กับแชนูรำด้มาตั้งภูมิลำเนา เป็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ใจกลางป่าอันเต็มไปด้วยต้นไม้เล็ก-ใหญ่ และนี้คือเหตุผลที่หมู่บ้านนี้มีชื่อว่า "บ้านป่า" และหมู่นี้ก็มีลำคลองเล็กๆ ออกไปสู่ลำคลองใหญ่ คือคลองพระโขนง ลำคลองเล็กก็มีชื่อว่า "คลองบ้านป่า" ต่อมาเมื่อกลุ่มชนที่เล็กกลายเป็นกลุ่มชนใหญ่จึงมีการสร้างมัสยิด ณ ที่ตอนล่างของป่า ซึ่งต่อมานี้เรียกว่าบ้านล่าง พร้อมทั้งได้จัดทำกุโบร์ไว้ดวยโดยใช้ชื่อว่า กุโบร์บ้านล่าง ต่อมาเมื่อสัปบุรุษ ของมัสยิดเพิ่มขึ้น จึงได้ย้ายมัสยิดหลังเก่าปลูกขึ้นใหม่ ณ ที่มัสยิดหลังปัจจุบัน มัสยิดหลังที่สองนี้ สร้างเป็นเรือนไม้สัก หลังคามุงกระเบื้องดิน ฝาลูกประกล โดยซื้อซุงไม้มาเลื่อยเอง ต่อมาเมื่อ พ.ศ.2475 สัปบุรุษของมัสยิดเพิ่มขึ้นมากขึ้นอาคารหลังเก่าก็ทรุดโทรมลง ดังนั้นสัปบุรุษของมัสยิดจึงได้ร่วมกันสร้างมัสยิดหลังที่ 3 ขึ้นโดยสร้างเป็นอาคารไม้สองชั้น ทรงปั้นหยาหลังคามุงกระเบื้อง ฝาไม้สัก พื้นชั้นล่างไม้สักทั้งหมด ชั้นบนเป็นไม้สักครึ่งหนึ่ง ไม้ตะแบกครึ่งหนึ่ง มีขนาดกว้าง 9 เมตร ยาว 21เมตร มัสยิดหลังที่ 3 นี้ ก็นับว่าเป็นมัสยิดหลังใหญ่หลังหนึ่งในกรุงเทพฯ


     ต่อมาเมื่อมี พ.ร.บ. มัสยิดอิสลามขึ้นจึงได้ทะเบียนเป็นนิติบุคคลตาม พ.ร.บ. มัสยิดอิสลาม เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2429 เลขที่ 22 หมู่ 9 ต.คลองตัน อ.พระโขนง จ.กรุงเทพฯ ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น “มัสยิดนูรุลอิสลาม” เลขที่ 22 หมู่ 19 แขวงสวนหลวง เขตพระโขนง กรุงเทพฯ ต่อมาสัปบุรุษของมัสยิดได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง จึงทำอาคารมัสยิดหหลังที่ 3 ซึ่งนับว่าใหญ่พอสมควรกลับคับแคบทันที่ สัปบุรุษได้ทนต่อความคับแคบของมัสยิดเป็นเวลาหลายปี ต่อมาเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2513 คณะกรรมการและสัปบุรุษ ว่าจะทำอย่างไร วิธีใด ในที่สุด ที่ประชุมก็ได้ลงมติเป็นเอฉันท์ ให้ดำเนินการได้ จึงมอบให้คุณไพจิตร พงษ์พรรฤก เป็นผู้ออกแบบอาคารมัสยิดหลังใหม่ ต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่ 30 เม.ย. 2516 จึงได้รื้อมัสยิดหลังเก่า และวันจันทร์ที่ 7 พ.ค.2516 (ฮ.ศ.1393) จึงได้ทำการวางเสาเข็มกับวัด โดยอาจารย์ มูฮำมัด มะหมัด และอับดุลลาติฟ บุญรอดต่อมาเมื่อวันจันทร์ที่ 14 พ.ค.2516 (ฮ.ศ.1393) คณะกรรมการและสัปบุรุษจึงได้จัดงานวางรากฐานอาคารมัสยิดหลังใหญ่ โดยท่านจุฬาราชมนตรี เป็นประธานกรรมการอัลฮำดูลิลลาฮฺ การก่อสร้างก็ดำเนินเรื่อยมา โดยได้รับความร่วมมือจากสัปบุรุษของมัสยิดนูรุลอิสลามเป็นอย่างดี ตลอดจนพี่น้องมุสลิมทั่วไป มัสยิดหลังที่ 4 มีขนาดดังนี้ ยาว 42 เมตร กว้าง 34 เมตร หออาซานสูง 42 เมตร เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสองชั้น ชั้นล่างพื้นหินขัด ผนังภายในปิดหินอ่อนและโมเสด เสาภายในปิดด้วยหินอ่อน ชั้นบนปูบาเก้ ไม่ได้ทาแชลค ภายนอกส่วนมากใช้กรวดล้าง หินล้าง มีห้องรับแขก ห้องประชุม ห้องแสงเสียง ห้องเก็บของ และได้จัดที่อาบน้ำละหมาดไว้ 14 ที่ ลงมือสร้าง 14 พ.ค. 16 (ฮ.ศ.1393) เสร็จเมื่อ 29 เม.ย. 19 (ฮ.ศ.1396) รวมเวลาสร้างเกือบ 3 ปี ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,009,053 บาท ทางมัสยิดไม่ได้ส่งผู้ใดเรี่ยไร ณ ที่ใดเลย เงินที่ใช้ในการสร้างนี้เป็นเงินของประชาชนทั้งสิ้นรายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดนูรุลอิสลาม

บ้านเลขที่ 88 หมู่ที่ 19
หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านป่า ซอย พัฒนาการ 20 แยก 7
ถนน พัฒนาการ 20 แยก 7 ตำบล สวนหลวง
อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุลอิสลาม

โทรศัพท์ 0866208826    
อีเมล - เว็บไซต์ www.suanrath.com
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุลอิสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายไพจิตร  สะและมัด อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูรุลอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 22 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูรุลอิสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูรุลอิสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.248.26
สถิติการเข้าชม 675 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูรุลอิสลาม
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดนูรุลอิสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูรุลอิสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-