วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอัล-อตีก ควนหินแร่


 
 
มัสยิดอัล-อตีก


ชื่อ มัสยิดอัล-อตีก    ชื่อรอง ควนหินแร่

ละติจูด 6.843729   ลองจิจูด 100.081795

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอัล-อตีก ควนหินแร่ มัสยิดอัล-อตีก ควนหินแร่ มัสยิดอัล-อตีก ควนหินแร่ มัสยิดอัล-อตีก ควนหินแร่ มัสยิดอัล-อตีก ควนหินแร่ มัสยิดอัล-อตีก ควนหินแร่

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอัล-อตีก

  จดทะเบียนเลขที่ 146

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) อัล-อตีก
  • มีครูผู้สอนจำนวน 4 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 41 คน
ที่อยู่ มัสยิดอัล-อตีก

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1
หมู่บ้าน/ชุมชน ควนหินแร่ ซอย -
ถนน 4137 ตำบล ควนกาหลง
อำเภอ อ.ควนกาหลง จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91130 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัล-อตีก

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัล-อตีก
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายหวันโส๊ะ  ปะดุกา อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอัล-อตีก

ทะเบียนเลขที่ 146 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 15 เมตร
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอัล-อตีก

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอัล-อตีก

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 เมษายน 2554, 05:49 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 963 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอัล-อตีก
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดอัล-อตีก
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอัล-อตีก
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-