วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


 
 
มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย


ชื่อ มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย    ชื่อรอง มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ละติจูด 13.743627   ลองจิจูด 100.604187

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย มูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประวัติความเป็นมา มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย รามคำแหง 4 ซอย 1
ถนน รามคำแหง 4 ซอย 1 ตำบล สวนหลวง
อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

โทรศัพท์ 023143962    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.248.26
สถิติการเข้าชม 1136 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดมูลนิธิเพื่อศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทย
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-