วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี ตลาดบางกะปิ


 
 
มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี


ชื่อ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี    ชื่อรอง ตลาดบางกะปิ

ละติจูด 13.764282   ลองจิจูด 100.645935

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี ตลาดบางกะปิ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี ตลาดบางกะปิ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี ตลาดบางกะปิ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี ตลาดบางกะปิ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี ตลาดบางกะปิ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

บ้านเลขที่ 87 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ถนนศรีนครินทร์
ถนน ถนนศรีนครินทร์ ตำบล หัวหมาก
อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

โทรศัพท์ 027317443    
อีเมล fatthullbalee@hotmail.com เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายวิโรจน์  บุญมาเลิศ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

ทะเบียนเลขที่ 87 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคารเรียน อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ sosanpt เพิ่มข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2555, 14:32 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 110.164.49.254 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.242.9
สถิติการเข้าชม 786 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดฟัตฮุ้ลบารี
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดฟัตฮุ้ลบารี
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-