วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอัลฮิดายะห์ ลำบุหรี่พวง


 
 

ชื่อ มัสยิดอัลฮิดายะห์    ชื่อรอง ลำบุหรี่พวง

ละติจูด 13.889987   ลองจิจูด 100.850449

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอัลฮิดายะห์ ลำบุหรี่พวง

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอัลฮิดายะห์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอัลฮิดายะห์

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 14
หมู่บ้าน/ชุมชน ลำบุหรี่พวง ซอย คลองสิบ-สิบสี่ 1
ถนน คลองสิบ-สิบสี่ 1 ตำบล คลองสิบสอง
อำเภอ หนองจอก จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10530 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลฮิดายะห์

โทรศัพท์ 0818107787    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลฮิดายะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอนุสิทธิ์  สุขุมานันท์ อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอัลฮิดายะห์

ทะเบียนเลขที่ 99 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอัลฮิดายะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอัลฮิดายะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 223.25.200.200
สถิติการเข้าชม 520 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอัลฮิดายะห์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอัลฮิดายะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอัลฮิดายะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-