วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดบางอุทิศ บางอุทิศ


 
 

ชื่อ มัสยิดบางอุทิศ    ชื่อรอง บางอุทิศ

ละติจูด 13.702460   ลองจิจูด 100.503464

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดบางอุทิศ บางอุทิศ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดบางอุทิศ

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดบางอุทิศ

บ้านเลขที่ 2541 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน บางอุทิศ ซอย ตรอกบางอุทิศ
ถนน เจริญกรุง 99 ตำบล วัดพระยาไกร
อำเภอ บางคอแหลม จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10140 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดบางอุทิศ

โทรศัพท์ 026880099    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดบางอุทิศ
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอารีย์  ปราณี อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดบางอุทิศ

ทะเบียนเลขที่ 62 วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดบางอุทิศ

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดบางอุทิศ

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 19 มีนาคม 2555, 17:49 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 115.87.72.185 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 827 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดบางอุทิศ
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดบางอุทิศ
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดบางอุทิศ
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-