เลือกจังหวัด
วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาด
รูปภาพ
Facebook Page

มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม หัวป่า

 
มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม


ชื่อ มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม    ชื่อรอง หัวป่า

ละติจูด 13.715497   ลองจิจูด 100.639420

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม หัวป่า

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม

  มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม
เดิมเรียกว่า "สุเหร่าใหญ่หัวป่า" โดยบรรพบุรุษของอิสลามิกชนที่อบพยพมาจากภาคใต้ จังหวัดปัตตานี เป็นส่วนใหญ่ มาตั้งถิ่นฐานใกล้กับสุเหร่าใหญ่ปากคลองเคล็ด ต่อมาการขยายครอบครัวจนทำให้ที่ดินสำหรับทำมาหากินคับแคบไม่พอกับการครองชีพ จึงจำเป็นต้องชยายหมู่บ้านขึ้นมาใหม่ ตั้งอยู่ที่หมู่บ้าน "หัวป่า" และได้สร้างสุเหร่าขึ้นอีกหลังหนึ่งเรียกว่า "สุเหร่าใหม่หัวป่า" และได้เปลี่ยนชื่อเป็น "มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม" ในเวลาต่อมา

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม

บ้านเลขที่ 2 หมู่ที่ 2
หมู่บ้าน/ชุมชน หัวป่า ซอย อ่อนนุช 43
ถนน อ่อนนุช ตำบล สวนหลวง
อำเภอ สวนหลวง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10240 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม

ทะเบียนเลขที่ 20 วันจดทะเบียน 4 เมษายน 2492
อายุมัสยิด 70 ปี จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 8 พฤษภาคม 2554, 17:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 1548 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

ขอเส้นทาง มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม


ขออภัย กำลังปรับปรุง ระบบการขอเส้นทาง

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอัลเอี๊ยะติซอม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-