วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ ปันจอร์


 
 
มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ


ชื่อ มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ    ชื่อรอง ปันจอร์

ละติจูด 6.777253   ลองจิจูด 100.074203

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ ปันจอร์ มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ ปันจอร์

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ

  จดทะเบียนเลขที่ 7 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2492

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) มาดียะปันจอร์
  • มีครูผู้สอนจำนวน 15 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 281 คน
ที่อยู่ มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 6
หมู่บ้าน/ชุมชน ปันจอร์ ซอย -
ถนน 406 ยนตรการกำธร ตำบล ย่านซื่อ
อำเภอ อ.ควนโดน จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91160 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ

โทรศัพท์ 074-735-119    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายหมาดหนอด  โต๊ะแดง อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ

ทะเบียนเลขที่ 7 วันจดทะเบียน 3 สิงหาคม 2492
อายุมัสยิด 74 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 มีนาคม 2554, 18:32 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193
สถิติการเข้าชม 1114 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดอะห์มาดีย๊ะ
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอะห์มาดีย๊ะ
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-