วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ พรุสมภาร


 
 
มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ


ชื่อ มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ    ชื่อรอง พรุสมภาร

ละติจูด 8.044558   ลองจิจูด 98.327667

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ พรุสมภาร มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ พรุสมภาร มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ พรุสมภาร มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ พรุสมภาร มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ พรุสมภาร มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ พรุสมภาร

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ

  จดทะเบียนเลขที่ 7 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2492 อายุประมาณ 62 ปี

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ
ที่อยู่ มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 8
หมู่บ้าน/ชุมชน พรุสมภาร ซอย -
ถนน - ตำบล เทพกระษัตรี
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ

ทะเบียนเลขที่ 7 วันจดทะเบียน 2 กุมภาพันธ์ 2492
อายุมัสยิด 74 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 300 คน จำนวนสัปบุรุษ 2289 คน
อาคารอื่นๆ 3 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 08:35 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1
สถิติการเข้าชม 1049 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดะวาตุลอิสลามีย๊ะ
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-