วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูรุนอิสลาม บ่อสอม


 
 
มัสยิดนูรุนอิสลาม


ชื่อ มัสยิดนูรุนอิสลาม    ชื่อรอง บ่อสอม

ละติจูด 8.136946   ลองจิจูด 98.315643

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูรุนอิสลาม บ่อสอม มัสยิดนูรุนอิสลาม บ่อสอม มัสยิดนูรุนอิสลาม บ่อสอม มัสยิดนูรุนอิสลาม บ่อสอม มัสยิดนูรุนอิสลาม บ่อสอม มัสยิดนูรุนอิสลาม บ่อสอม

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูรุนอิสลาม

  จดทะเบียนเลขที่ 5 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2528

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดนูรุนอิสลาม
ที่อยู่ มัสยิดนูรุนอิสลาม

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน บ่อสอม ซอย -
ถนน 3016 ตำบล ไม้ขาว
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุนอิสลาม

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุนอิสลาม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูรุนอิสลาม

ทะเบียนเลขที่ 33 วันจดทะเบียน 19 กันยายน 2528
อายุมัสยิด 38 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 7 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 150 คน จำนวนสัปบุรุษ 355 คน
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูรุนอิสลาม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูรุนอิสลาม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 09:49 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 991 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูรุนอิสลาม
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดนูรุนอิสลาม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูรุนอิสลาม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-