วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน นาคา


 
 
มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน


ชื่อ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน    ชื่อรอง นาคา

ละติจูด 7.944882   ลองจิจูด 98.282120

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน นาคา มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน นาคา มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน นาคา มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน นาคา มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน นาคา มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน นาคา

ประวัติความเป็นมา มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรม ประจำมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน
ปรัชญา ปลูกฝังศรัทธา พัฒนาความรู้ คู่คุณธรรม
ที่อยู่ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 6
หมู่บ้าน/ชุมชน นาคา ซอย นาคา
ถนน นาคา ตำบล กมลา
อำเภอ อ.กะทู้ จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83150 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอภิสิทธิ์  อะนะบุหรง อิหม่าม
2
นายบัตร  สะอาด คอเต็บ
3
นายอีด  อิสลาม บิลาล
4
นายอนันต์  ห่วงผล กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายฉัตร  สมสมัย กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายนุ้ย  ใบโส้ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายวิฑูร  ลาดเวร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายเสนาะ  พลอยขาว กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายโกมล  มนูญ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายสะอาด  หล่าดะหล่า กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายอำนาจ  ลาดเวร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายธีรวัฒยน์  สาลิกา กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายฟีอี  ว่าหาบ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
14
นายสามารถ  ว่าหาบ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
15
นายอดุลย์  เป็นมิตร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 2 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 500 คน จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 กุมภาพันธ์ 2554, 18:51 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1
สถิติการเข้าชม 1389 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดนูรุ้ลเอี๊ยะซาน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-