วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต ในคลำ


 
 
มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต


ชื่อ มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต    ชื่อรอง ในคลำ

ละติจูด 8.013204   ลองจิจูด 98.338913

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต ในคลำ มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต ในคลำ มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต ในคลำ มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต ในคลำ มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต ในคลำ มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต ในคลำ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต

  จดทะเบียนเลขที่ 47 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 อายุประมาณ 8 ปี

รายละเอียดอื่นๆ

  เป็นสถานที่ตั้งของวิทยุมุสลิมสัมพันธ์ FM 106.5 MHz
และสมาคมมุสลิมสัมพันธฺ์ภูเก็ต
ที่อยู่ มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 1
หมู่บ้าน/ชุมชน ในคลำ ซอย -
ถนน เทพกษัตรี ตำบล ศรีสุนทร
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต

โทรศัพท์ 076617267    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต

ทะเบียนเลขที่ 47 วันจดทะเบียน 11 กุมภาพันธ์ 2546
อายุมัสยิด 20 ปี จำนวนชั้น 2 ชั้น
ความยาวอาคาร 20 เมตร ความกว้างอาคาร 15 เมตร
จำนวนความจุ 700 คน จำนวนสัปบุรุษ 409 คน
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2554, 23:08 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 974 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุ้ลอิตติฮาต
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-