วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดดารุล-อิหซาน จรัญสนิทวงศ์ 94


 
 
มัสยิดดารุล-อิหซาน


ชื่อ มัสยิดดารุล-อิหซาน    ชื่อรอง จรัญสนิทวงศ์ 94

ละติจูด 13.802830   ลองจิจูด 100.515533

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดดารุล-อิหซาน จรัญสนิทวงศ์ 94

ประวัติความเป็นมา มัสยิดดารุล-อิหซาน

 

มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน


มูลนิธิมัสยิดดารุลอิหฺซาน เลขที่ 81 จรัญสนิทวงศ์ บางอ้อ บางพลัด กรุงเทพฯ  จดทะเบียนจัดตั้งเป็นมูลนิธิเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2518 โดยมี นายมานะ เพ็ชรทองคำ เป็นประธานคนแรก  ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 30 ปี มี วัตถุประสงค์สำคัญ คือการส่งเสริม และเผยแพร่ศาสนาอิสลาม และวิชาการต่างๆ ทุกสาขา

วัตถุประสงค์

การจัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน และให้ทุนการศึกษาแก่เยาวชน ช่วยเหลือเด็กกำพร้าอนาถาให้ได้รับการศึกษาช่วยเหลือประชาชนตามอัตภาพ ช่วยเหลือ และส่งเสริมการสาธารณะสุขของชาติ ช่วยเหลือเกี่ยวกับการบรรเทาสาธารณภัย จัดหาตำราการศึกษาทางศาสนาอิสลามจากภายใน และภายนอกประเทศ เพื่อนำมาใช้ในกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ติดต่อแลกเปลี่ยนครู อาจารย์ในด้านวิชาการต่างๆ รวมทั้งวิชาการทางศาสนาอิสลามกับต่างประเทศ และมูลนิธิไม่เกี่ยวข้องกับการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น


รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดดารุล-อิหซาน

บ้านเลขที่ 33/7 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย จรัญสนิทวงศ์ 94
ถนน จรัญสนิทวงศ์ 94 ตำบล บางอ้อ
อำเภอ บางพลัด จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10700 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดดารุล-อิหซาน

โทรศัพท์ 024244195    
อีเมล info@darulihsanthailand.com เว็บไซต์ www.darulihsanthailand.com
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดดารุล-อิหซาน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายสนั่น  เพชรทองคา อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดดารุล-อิหซาน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดดารุล-อิหซาน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดดารุล-อิหซาน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 21 มีนาคม 2555, 22:51 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.130.181 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1077 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดดารุล-อิหซาน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดดารุล-อิหซาน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดดารุล-อิหซาน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-