วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดธรรมประทีป ห้วยน้ำดำ


 
 
มัสยิดธรรมประทีป


ชื่อ มัสยิดธรรมประทีป    ชื่อรอง ห้วยน้ำดำ

ละติจูด 6.847287   ลองจิจูด 100.061394

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดธรรมประทีป ห้วยน้ำดำ มัสยิดธรรมประทีป ห้วยน้ำดำ มัสยิดธรรมประทีป ห้วยน้ำดำ มัสยิดธรรมประทีป ห้วยน้ำดำ มัสยิดธรรมประทีป ห้วยน้ำดำ มัสยิดธรรมประทีป ห้วยน้ำดำ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดธรรมประทีป

  จดทะเบียนเลขที่ 86 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2514

รายละเอียดอื่นๆ

  ศูนย์การศึกษาอิสลามประจำมัสยิด (ตาดีกา) ธรรมประทีป
  • มีครูผู้สอนจำนวน 7 คน
  • มีนักเรียนจำนวน 123 คน
ที่อยู่ มัสยิดธรรมประทีป

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 10
หมู่บ้าน/ชุมชน ห้วยน้ำดำ ซอย -
ถนน - ตำบล ควนกาหลง
อำเภอ อ.ควนกาหลง จังหวัด จ.สตูล
รหัสไปรษณีย์ 91130 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดธรรมประทีป

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดธรรมประทีป
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายดนเลาะ  แกสมาน อิหม่าม
2
นายอานัน  ปังหลีเส็น คอเต็บ
3
นายยูฮาน  แกสมาน บิลาล
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดธรรมประทีป

ทะเบียนเลขที่ 86 วันจดทะเบียน 28 ธันวาคม 2514
อายุมัสยิด 51 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 7 เมตร
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ 2 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดธรรมประทีป

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดธรรมประทีป

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ - เพิ่มข้อมูลเมื่อ 12 เมษายน 2554, 05:56 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 202.12.73.193 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 854 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดธรรมประทีป
เวลาละหมาด จ.สตูล

เส้นทางไปยังมัสยิดธรรมประทีป
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดธรรมประทีป
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-