เลือกจังหวัด
วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาด
รูปภาพ
Facebook Page

มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ บางกอกน้อย


 
 
มัสยิดอันซอริซซุนนะห์


ชื่อ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์    ชื่อรอง บางกอกน้อย

ละติจูด 13.761859   ลองจิจูด 100.485474

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ บางกอกน้อย มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ บางกอกน้อย มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ บางกอกน้อย มัสยิดอันซอริซซุนนะห์ บางกอกน้อย

ประวัติความเป็นมา มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

บ้านเลขที่ 60/1 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน ริมคลองบางกอกน้อย ซอย อันซอริซซุนนะห์
ถนน อรุณอมรินทร์ 24 ตำบล อรุณอมรินทร์
อำเภอ บางกอกน้อย จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10700 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

โทรศัพท์ 024339400    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายอับดุลลอฮ  กรีมี อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดอันซอริซซุนนะห์

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 21 มีนาคม 2555, 21:23 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 124.120.130.181 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 964 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดอันซอริซซุนนะห์
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดอันซอริซซุนนะห์
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดอันซอริซซุนนะห์
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-