วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดสันติชน สันติชน


 
 
มัสยิดสันติชน


ชื่อ มัสยิดสันติชน    ชื่อรอง สันติชน

ละติจูด 13.772506   ลองจิจูด 100.619705

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดสันติชน สันติชน

ประวัติความเป็นมา มัสยิดสันติชน

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  -ไม่มีข้อมูล-
ที่อยู่ มัสยิดสันติชน

บ้านเลขที่ 439 หมู่ที่ -
หมู่บ้าน/ชุมชน - ซอย ลาดพร้าว 112
ถนน ลาดพร้าว 112 ตำบล วังทองหลาง
อำเภอ วังทองหลาง จังหวัด กรุงเทพมหานคร
รหัสไปรษณีย์ 10310 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดสันติชน

โทรศัพท์ 0851605121    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดสันติชน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายชาญวุฒิ  บุญชม อิหม่าม
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดสันติชน

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น -
ความยาวอาคาร - ความกว้างอาคาร -
จำนวนความจุ - จำนวนสัปบุรุษ -
อาคารอื่นๆ -

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดสันติชน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดสันติชน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ sosanpt เพิ่มข้อมูลเมื่อ 1 มีนาคม 2555, 13:34 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 110.164.49.254 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 124.120.242.9
สถิติการเข้าชม 638 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดสันติชน
เวลาละหมาด กรุงเทพมหานคร

เส้นทางไปยังมัสยิดสันติชน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดสันติชน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-