วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม ทุ่งคา


 
 
มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม


ชื่อ มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม    ชื่อรอง ทุ่งคา

ละติจูด 8.123976   ลองจิจูด 98.322151

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม ทุ่งคา มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม ทุ่งคา มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม ทุ่งคา มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม ทุ่งคา มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม ทุ่งคา มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม ทุ่งคา

ประวัติความเป็นมา มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม

  -ไม่มีข้อมูล-

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิดญันนะตุ้นนาอีม
ที่อยู่ มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 4
หมู่บ้าน/ชุมชน ทุ่งคา ซอย ไม้ขาว 10
ถนน ไม้ขาว 10 ตำบล ไม้ขาว
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
-
-ไม่มีข้อมูล-
-ไม่มีข้อมูล-
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม

ทะเบียนเลขที่ - วันจดทะเบียน -
อายุมัสยิด - จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 12 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 250 คน จำนวนสัปบุรุษ 147 คน
อาคารอื่นๆ 2 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2554, 09:41 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด - แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP -
สถิติการเข้าชม 1098 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดญันนะตุ้นนาอีม
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดญันนะตุ้นนาอีม
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-