วัน เวลา อิสลาม
เวลาละหมาดจังหวัดอื่นๆ
รูปภาพ
Facebook Page
Social Share

มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน อ่าวปอ


 
 
มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน


ชื่อ มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน    ชื่อรอง อ่าวปอ

ละติจูด 8.066456   ลองจิจูด 98.431007

รูปภาพมัสยิด

มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน อ่าวปอ มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน อ่าวปอ มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน อ่าวปอ มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน อ่าวปอ มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน อ่าวปอ มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน อ่าวปอ

ประวัติความเป็นมา มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน

  จดทะเบียนเลขที่ 5 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2491 อายุประมาณ 63 ปี

รายละเอียดอื่นๆ

  มีศูนย์อบรมศาสนาอิสลามและจริยธรรมประจำมัสยิด
ตั้งอยู่บริเวณสี่แยก ทางไปท่าเรืออ่าวปอ
ที่อยู่ มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน

บ้านเลขที่ - หมู่ที่ 6
หมู่บ้าน/ชุมชน อ่าวปอ ซอย -
ถนน 4007 ตำบล ป่าคลอก
อำเภอ อ.ถลาง จังหวัด จ.ภูเก็ต
รหัสไปรษณีย์ 83110 ประเทศ ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน

โทรศัพท์ -    
อีเมล - เว็บไซต์ -
Facebook - Twitter -
คณะกรรมการอิสลามประจำ มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน
ลำดับที่
ชื่อ - นามสกุล
ตำแหน่ง
1
นายคอลิด  วงศ์นา อิหม่าม
2
นายดำรง  คงนาม คอเต็บ
3
นายกาด  การะนาม บิลาล
4
นายฝีน  เริงสมุทร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
5
นายยอด  เริงสมุทร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
6
นายจำนง  เครือชาย กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
7
นายเกษม  จิตต์ซื่อ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
8
นายศราวุฒิ  การะนาม กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
9
นายสรยุทธ  คงนาม กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
10
นายจักรพงศ์  ดุจพยัคฆ์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
11
นายสุชาติ  คุมมิตร กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
12
นายยอด  ทอทิพย์ กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
13
นายเหลือ  คงนาม กรรมการอิสลามประจำมัสยิด
ข้อมูลรายละเอียด มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน

ทะเบียนเลขที่ 5 วันจดทะเบียน 29 ธันวาคม 2491
อายุมัสยิด 74 ปี จำนวนชั้น 1 ชั้น
ความยาวอาคาร 15 เมตร ความกว้างอาคาร 10 เมตร
จำนวนความจุ 250 คน จำนวนสัปบุรุษ 1323 คน
อาคารอื่นๆ 1 อาคาร

แหล่งที่มาของข้อมูล มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน

ประเภทแหล่งที่มา - แหล่งที่มา -
ระดับความน่าเชื่อถือของข้อมูล - เว็บไซต์ -

การเพิ่มและแก้ไขข้อมูล มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน

เพิ่มข้อมูลโดยคุณ admin เพิ่มข้อมูลเมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2554, 21:49 น.
ผู้แก้ไขข้อมูลล่าสุด admin แก้ไขข้อมูลล่าสุดเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2556, 22:49 น.
เพิ่มข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1 แก้ไขข้อมูลด้วย IP 127.0.0.1
สถิติการเข้าชม 1096 ครั้ง

รายงานผู้ดูแลระบบ
  แก้ไขข้อมูล
แจ้งแก้ไขข้อมูล
แจ้งลบข้อมูล
เวลาละหมาด มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน
เวลาละหมาด จ.ภูเก็ต

เส้นทางไปยังมัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน
เปิดนำทางใน Google Maps

คลิกที่นี้ เพื่อแสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็นของ มัสยิดเราว์ฏอตุลมุตตากีน
-ไม่มีการแสดงความคิดเห็น-